Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich

 

 

TORUŃ – 19 lutego 1473 roku przychodzi na świat MIKOŁAJ KOPERNIK. Dom rodzinny Kopernika znajdował się przy ulicy św. Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika nr 17. W podobnym domu , tyle że stojącym na innej ulicy, spędził swe młodzieńcze lata, gdyż w 1480 r. rodzice Mikołaja przenieśli się do kamieniczki na Rynku Staromiejskim. Pierwsze elementarne wiadomości pobierał Kopernik w szkole miejskiej w Toruniu. Tu zaczął naukę czytania, pisania, rachunków. Może nawet zdobył pierwsze wiadomości z astronomii.

 

 

KRAKÓW – Jesienią 1491 roku osiemnastoletni Mikołaj wyjeżdża do Krakowa i rozpoczyna studia na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Uczelnia ta słynęła wówczas na całą Europę. Mikołaj spotykał tu wielkich uczonych i słuchał ich wykładów. Uczęszczał na zajęcia; z retoryki, z poetyki, a także na wykłady o treściach matematyczno-astronomicznych. Jest możliwe, że właśnie w tym czasie w umyśle Mikołaja zrodziła się koncepcja teorii budowy świata odmiennej od obowiązującej.

 

 

BOLONIA – W 1496 roku Mikołaj wyjezdża do Bolonii, aby studiować prawo kanoniczne. Jednak nad wszystkie nauki przedkładał ukochaną astronomię, toteż jej poświęcał wolny czas. Poznał wielu interesujących ludzi. Jednym z nich był włoski astronom i humanista Dominik Maria di Novara. Wspólnie wykonywali obserwacje astronomiczne, z których jedna przeszła do historii. Obserwacja ta wykazała niezgodność zjawisk niebieskich z powszechnie wówczas przyjętą teorią astronomiczną, wywodzącą się ze starożytności.

 

RZYM – W 1500 r. Kopernik przybywa do Rzymu. Odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej. Wystąpił z wieloma publicznymi wykładami z zakresu matematyki. Tu także nie rozstał się z astronomią. Nadal obserwował słońce i gwiazdy.

PADWA – W 1501 r. na tutejszym Uniwersytecie rozpoczyna studia medyczne. Wówczas rozpowszechniony był pogląd o wpływie gwiazd na zdrowie człowieka. Stwarzało to więź pomiędzy studiami medycznymi a matematyczno-astronomicznymi. Toteż wielu studentów astronomii studiowało jednocześnie medycynę.

 

OLSZTYN – W dniu 11 listopada 1516 roku Kopernik zostaje mianowany administratorem dóbr wspólnych kapituły z siedzibą w Olsztynie. Władzy jego podlegali wszyscy mieszkańcy tych dóbr. Do głównych zadań Mikołaja należało wyznaczanie i przyjmowanie czynszów, rozmieszczanie nowych osadników. W czasie wojny polsko-krzyżackiej organizuje obronę Olsztyna. Krzyżacy bezskutecznie szturmowali mury miejskie miasta. Mimo obarczenia licznymi obowiązkami nie zerwał związków z astronomią. Często dokonywał obserwacji astronomicznych planet.

 

 

FROMBORK – W 1521 r. Kopernik zostaje mianowany kanonikiem katedry we Fromborku i tu właśnie spędza resztę życia. Nabywa dom w miejscu dogodnym do obserwacji astronomicznych i na jego zapleczu buduje płytę obserwacyjną. Mikołaj zajmuje się także reformą monetarną, ale najwięcej czasu poświęca astronomii. Teoria Kopernika traktuje Ziemię jako jedną z wielu planet obiegających Słońce. Wyraził to w swym dziele pt.; O OBROTACH SFER NIEBIESKICH;. Odkrycia Mikołaja dokonały przewrotu w poglądach na świat. Umiera 24 maja 1543 roku. Zostaje pochowany pod posadzką Katedry Fromborskiej.

Przewiń do góry
Skip to content