Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich

 Nasz samorząd to wizytówka wolności, świadomości oraz patriotycznej i demokratycznej inicjatywności naszych uczniów. Członkami tego organu są przedstawiciele klas 1-8, którym przewodzą ósmoklasiści, pod opieką pań: Jolanty Hołub i Izabeli Chanek-Madej. Samorząd jest zarazem sterem, żeglarzem i okrętem. Może pochwalić się udaną realizacją potrzeb wewnętrznych społeczności szkolnej oraz godnym reprezentowaniem placówki w środowisku zewnętrznym. Czuwa nad rozmaitością życia szkoły: proponuje i organizuje konkursy, propaguje mądre przedsięwzięcia, wspiera ciekawe akcje i pomysły innych. Może pochwalić się takimi osiągnięciami jak: stała pomoc schronisku dla psów Azyl i miejscowemu Towarzystwu doraźnie opiekującemu się zwierzętami, cyklicznymi akcjami „Góra grosza”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, „Pomagamy domom dziecka”, zbiórka makulatury, honorowa oprawa apeli szkolnych, świąt i uroczystości miejskich i kościelnych z udziałem Pocztu Sztandarowego, współpraca z nauczycielami i organizacjami lokalnymi w ramach ich działalności społecznej, charytatywnej, ale i rozrywkowej. To bardzo wartościowy i prężny filar szkoły… jej zdrowe i dobre serce.

oprac: Małgorzata Abrahamik

Przewiń do góry
Skip to content